fredag 25 februari 2011

Uppmärksamhet

Idag är jag med på Norrans hemsida med anledning av just den här bloggen. Det känns roligt och jag hoppas att det kan generera i nya kontakter!

På Norran finns det möjlighet att kommentera artiklar, vilket också har gjorts i det här fallet. Jag tänkte att jag skulle bemöta några av kommentarerna här då jag tycker att det var vettiga frågeställningar.

En person undrade varför jag hade valt att utbilda mig till något som marknaden inte efterfrågar. Mitt svar på det är att det inte på något vis är en utbredd arbetslöshet bland Samhälls- och kulturanalytiker. Anledningen till att jag valde att utbilda mig till Samhälls- och kulturanalytiker var helt enkelt för att det föreföll vara en intressant och vettig utbildning. Vilket det också är. Jag vågar säga att en Samhälls- och kulturanalytiker är en tillgång på vilken arbetsplats som helst. Att det sedan har varit svårt för mig att få arbete, ja det kanske till viss del är självförvållat då jag valde att lämna Norrköping där utbildningen är känd och flytta hit där den fram till nu har varit i princip okänd. Jag hoppas självklart på att det har förändrats nu. Det finns självklart de, som likt mig själv, har fått kämpa och kämpar fortfarande för ett arbete. Men det finns också de som verkligen har lyckats. Som exempel kan nämnas att på Arbetsförmedlingen i Norrköping står Samhälls- och kulturanalytiker för 10% av personalstyrkan.

En annan person ursäktade sig och tyckte att det var roligt att jag som jobbcoach själv är arbetssökande. Du är ursäktad, jag kan förstå vad du menar, även fast jag själv naturligtvis inte tycker att det är roligt. Som jobbcoach vet jag att det till en väldigt stor del handlar om kontakter i tillsättandet av jobb, att nå ut till rätt personer vid rätt tillfälle. Då jag inte kommer från Skellefteå och endast har bott här sedan 2006, med undantag för den tid jag bodde i Gällivare och jobbade, har jag inte det största kontaktnätet. Med hjälp av bloggen hoppas jag bland annat på att kunna utvidga det och nå fler potentiella arbetsgivare. Anledningen till att jag inte jobbar som coach idag beror på lite otur samt utdragna upphandlingar. Vidare erbjöd sig den här personen att tipsa mig om lediga tjänster på sin arbetsplats, vilket naturligtvis är intressant. Att veckopendla har jag gjort tidigare, och tycker att det går förhållandevis bra, så det skulle inte behöva innebära ett problem.

Till sist måste jag bara förtydliga att jag inte kan räknas som ungdom längre då jag har nått den ärofyllda åldern 30. Men tackar naturligtvis de som tycker att jag ser yngre ut :)

Hoppas att några nya läsare har hittat hit. Ni är mer än välkomna!


Kom ihåg att ni når mitt CV via knappen nedan.


Lisa Nilsson's VisualCV

onsdag 23 februari 2011

Jag är unik!

Självklart är alla människor unika. Men jag vågar nästan säga att jag är unik i Skellefteå, och skulle jag inte vara det så är vi så pass få att vi kan vara unika tillsammans och bilda ett nätverk


Jag är Samhälls- och kulturanalytiker.


Vad är nu det?, hör jag viskas. Jo men det ska jag förklara för alla nyfikna. Samhälls- och kulturanalys är en tvärvetenskaplig utbildning på Linköpings Universitet. När jag gick var det en magisterutbildning, det vill säga fyra år. Idag är det en kandidatutbildning, det vill säga tre år, med möjlighet att läsa ett fjärde år.


Att en utbildning är tvärvetenskaplig innebär att den överskrider gränserna mellan olika ämnesområden. I just Samhälls- och kulturanalys innebär det att skapa en helhetsbild över frågor som till exempel demokratisering och globalisering. Detta görs via studier i Social ordning, normalitet och avvikandets villkor, Sociala och kulturella värden, Livsvillkor och identitet, Socialt ansvar, samförstånd och konflikt i världssamhället.

Det är en teoretiskt bred utbildning där jag dessutom har fått använda många olika metoder som till exempel intervjuer, enkäter och textanalys. Under utbildningen har min förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp övats då det var lika vanligt förekommande med eget arbete som grupparbete. Men, oavsett om jag arbetade själv eller tillsammans med andra så var kritiskt tänkande alltid utgångspunkt.

Min egen inriktning under studierna var mot ungdomar och jämställdhet. Jag har i min c-uppsats granskat veckotidningar ur ett genusperspektiv och i min magisteruppsats intervjuade jag gymnasieungdomar om hur de upplevde och uppfattade jämställdhet i sin vardag. Jag har också inriktat mig mot projektledning.

Arbetsmarknaden efter den här utbildningen är bred och jag som Samhälls- och kulturanalytiker lämpar mig utmärkt för att arbeta med;

Projektledning
Utredning, dokumentation och kartläggning
Utvärdering
Informationsfrågor
Verksamhetsanalys
Projektanalys
Handläggning av ärenden inom offentlig förvaltning
Utvecklingsprojekt

Så ni ser att det här är en väldigt intressant och mångsidig utbildning. Tag chansen att anställa en unik medarbetare!

Läs mer om Samhälls- och kulturanalys på hemsidan som du finner här

Lisa Nilsson's VisualCV

måndag 21 februari 2011

Det här vill jag arbeta med!

Utan inbördes ordning, här kommer ett ganska långt inlägg om vad jag vill arbeta med.

Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare kan man arbeta inom många olika branscher. I stort är det en verksamhetsutvecklares jobb att kunna ta till sig delarna, se helheten och föra processer framåt. Jag är inriktad mot att arbeta inom offentlig och privat sektor, bildningsförbund och frivilligorganisationer där jag vill arbeta med att utveckla och effektivisera. Då jag är kreativ och drivande är detta ett yrke för mig.

Verksamhetsansvarig
Att vara verksamhetsansvarig innebär ett helhetsgrepp om en verksamhet, ibland med ansvar för ekonomi och personal, ibland inte. Även här är jag inriktad mot offentlig och privat sektor, bildningsförbund och frivilligorganisationer. Som verksamhetsansvarig vill jag arbeta just med att ha ett helhetsgrepp vilket passar min flexibla och organiserade personlighet.

Samordnare
Samordnare är ett vitt begrepp, och samordnare återfinns inom de flesta branscher. En samordnare arbetar med att få alla att arbeta mot gemensamma mål och fungerar som spindeln i nätet. Skulle jag arbeta som samordnare skulle jag ta med mig flexibilitet, organisationsförmåga och servicekänsla.

Utredare
Att arbeta som utredare kan innebära att utreda genom att samla in fakta och göra sammanställningar, utarbeta förslag, granska verksamheter, göra uppföljningar och ibland ge råd och upplysningar till allmänheten. Anledningen till att jag skulle vilja arbeta som utredare är en kombination av intresse och erfarenhet. Jag har alltid tyckt att det har varit intressant att läsa på om olika områden och sammanfatta, jag har också fått erfarenhet av detta genom studier och jobb och det gav mersmak!


Utvärderare
Jag skulle mer än gärna arbeta med att utvärdera projekt inom den sociala sektorn. Att läsa projektbeskrivningar, kanske göra intervjuer, granska, sammanställa material och skriva en slutrapportering. Jag har fått möjlighet att göra detta då jag ansvarade för utvärderingen av projektet jag var projektledare för. Förutom att det gav mig erfarenhet av ovan nämnda saker var det också en utmärkt övning i att vara objektiv inför min egen insats.

Jobbcoach
Att coacha människor att aktivt söka arbete är ett mycket stimulerande arbete som jag gärna fortsätter inom. Det innebär bland annat att granska ansökningshandlingar, motivera, ha koll på arbetsmarknaden och förbereda personer för jobbsökande. Att coacha är ett arbete jag gärna skulle kombinera med till exempel verksamhetsutveckling av coachföretag för att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar till de som blir coachade.

Projektledare
Att jobba som projektledare för sociala projekt innebär flexibilitet, att vara spindeln i nätet och gott ordningssinne. Allt detta stämmer in på mig vilket var anledningen till att jag älskade mitt jobb som projektledare på Flyktingmottagningen i Gällivare och jag skulle mer än gärna ta chansen till en sådan tjänst igen.


Administratör
Att arbeta som administratör innebär självständigt arbete i kombination med många kontakter med andra människor. I arbetsuppgifterna kan det ingå att sammanställa rapporter, ge service och vara ansiktet utåt, föra mötesprotokoll, och naturligtvis att assistera eller biträda en chef eller en arbetsgrupp. Mina erfarenheter från tidigare anställningar där administration har varit en stor del gör mig lämpad för en tjänst som administratör.

Glöm inte att knappen här nedanför tar dig direkt till mitt CV där du kan få mer information om mina erfarenheter och mål.


Lisa Nilsson's VisualCV