måndag 14 mars 2011

Drivkrafter

Jag brinner för att jobba med positivt förändringsarbete!

För mig är det ett brett område. Jag ser det som att man kan arbeta med positivt förändringsarbete på i princip alla arbetsplatser. Som coach jobbar jag med det handgripligen varje dag. Att ställa frågorna som man ser gör skillnad, att peppa någon som vågar ta en kontakt som leder till jobb och hjälpa någon med ansökningshandlingar är utmanande och roligt. Jag känner mig dock redo för nya utmaningar och vill väldigt gärna arbeta mer med mina erfarenheter från projektledning. Till exempel i en tjänst där jag ansvarar för att leda processer framåt så att företaget/arbetsplatsen når uppsatta mål och/eller att utveckla kontakter och relationer mellan olika aktörer för ett fruktbart samarbete som gynnar orten.

En annan av mina drivkrafter är ett positivt arbetsklimat. Jag tycker att det är viktigt med bra stämning på arbetsplatsen och föredrar att arbeta på en arbetsplats där det finns andra människor framför att arbeta ensam. Det är så härligt att få energi och idéer av sina arbetskamrater och roligt att ha någon/några att prata med vid fika- och lunchraster.

Så i dagsläget är min största privata drivkraft att landa det där jobbet där jag på heltid får arbeta med positivt förändringsarbete och använda mina erfarenheter och kunskaper från projektledning och coachning.

Lisa Nilsson's VisualCV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar